Profesionální péče o stromy a rizikové kácení

tree-247122

Arboristika

Poskytujeme komplexní péči o stromy a zeleň ve městech, obcích i soukromých zahradách. Specializujeme se na prořezávání stromů a instalaci bezpečnostních vazeb korun – dynamických i ocelových, statických. Používáme efektivní stromolezeckou techniku, tedy pracujeme bezpečně vždy jištěni pomocí lan.

Rizikové kácení

Nabízíme postupné kácení stromů ve ztížených podmínkách. Spouštění větví i částí kmenů za použití lan v blízkosti budov, plotů, drátů elektrického vedení a pod. Příležitostně využíváme vysokozdvyžné plošiny. Nabízíme štěpkování větví, likvidaci dřevního materiálu i frézování pařezů.

Projekty a konzultace

Zpracováváme inventarizace stromů a dendrologické průzkumy. Vyhotovujeme odborné posudky stromů i výsadeb, návrhy ošetření nebo ochraných opatření při stavebních činnostech. Poskytujeme také konzultační a poradenskou činnost, nebo pomoc jako technický dozor investora.

Nacenění zásahu zdarma.budkov_257_1


Každý strom je originál, kromě jeho parametrů ovlivňuje výslednou cenu typ zásahu a blízké okolí stromu. Popis stromu, fotografie situace a obvod kmene pomohou odhadnout celkovou cenu. Případně je možné domluvit si schůzku přímo pod Vaším stromem.

Působíme po celé ČR. Zejména ve Středočeském, Jihočeském kraji, na Vysočině a v Praze. Zakládáme si na spolehlivosti, kvalitě provedené práce a rozumné ceně. Pro bližší informace nás neváhejte kontaktovat.